Aanmelding en verwijzing

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06-20897931 (graag inspreken) of contact@samsen-psycholoog.nl. U wordt dan snel teruggebeld voor een korte globale telefonische screening. Op basis van dit gesprek wordt een inschatting gemaakt of er binnen Samsen Psycholoog passende zorg kan worden aangeboden. Indien dat zo lijkt wordt u een intakeformulier toegezonden en een afspraak voor intake aangeboden.

Indien u niet al psychologische hulp ontvangt en u gebruik wilt maken van een eventuele verzekering moet uw verwijzing via de huisarts gaan. U dient dan, naast het intakeformulier, een correcte verwijsbrief van de huisarts mee te nemen naar het eerste gesprek (zie voor voorbeeld: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/format-voor-verwijsbrief-ggz-wat-moet-u-vermelden).

U kunt de verwijzing zelf op bovenstaande eisen controleren voorafgaand aan uw eerste afspraak.

Indien u wel al psychologische hulp ontvangt, kunt u doorverwezen worden door deze hulpverlener. Dan is geen nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig.

Indien u geen verzekering heeft of deze niet wilt gebruiken is geen verwijzing nodig.