Tarieven

Voor patiënten die zich melden met een verzekerde klacht én gebruik willen maken van hun verzekering geldt het volgende:

Samsen Psycholoog werkt als specialistische GGZ-praktijk met tarieven die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn vastgesteld. De NZA stelt tarieven voor de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en productgroepen jaarlijks vast. Klik hier voor de tarieven van 2021.

De Gespecialiseerde GGZ kent vele soorten Diagnose Behandel Combinaties. In welke u valt, wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de tijd die aan behandeling is besteed. De rekening voor de behandeling wordt dan ook pas achteraf bepaald (uiterlijk na een jaar) en verstuurd.

Samsen Psycholoog heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat houdt in dat ú de rekening krijgt toegestuurd en zelf verantwoordelijk bent voor betaling ervan aan Samsen Psycholoog.

De rekening kunt u vervolgens weer indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polis vindt vergoeding aan u plaats:

Restitutiepolis – u heeft de vrije keuze naar welke zorgaanbieder u gaat en u krijgt een volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Naturapolis – deze polis vergoedt alleen volledig bij gecontracteerde zorgaanbieders terwijl bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 60% tot 80% van de kosten vergoed worden.

Combinatiepolis – voor sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed, bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Niet alle behandelingen worden door een verzekeraar vergoed. Verzekeraars vergoeden o.a. over het algemeen geen behandeling voor:

  • aanpassingsstoornissen
  • slaapstoornissen
  • communicatiestoornissen
  • werkproblemen
  • relatie- en gezinsproblemen

Voor een overzicht van alle uitzonderingen kunt u de voorwaarden van uw verzekeraar raadplegen

Behandeling van klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen betaalt u altijd helemaal zelf. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief voor deze behandeling bedraagt € 146,13 per uur.

Een afspraak te laat of niet afzeggen

Het kan gebeuren dat u een afspraak af moet zeggen. Hoe eerder u dat doet, hoe prettiger. Indien een afspraak korter dan 48 uur (voor een afspraak op maandag 72 uur) van tevoren of helemaal niet wordt afgezegd, wordt een ‘no show tarief’ in rekening gebracht van € 80,00. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een aparte rekening.