Kwaliteit

Bij Samsen Psycholoog is de specialistische zorg altijd up to date. Er is sprake van opname in het BIG-register voor zorgprofessionals en lidmaatschap van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Voorwaarden voor registratie in het BIG-register zijn o.a. recente scholings- en intervisie-eisen.

Via het BIG-nummer van uw hulpverlener (49916355425) kunt u diens professionele geschiedenis inzien, daar waar het klachten van patiƫnten betreft.

Klachten over de behandelaar en/of de behandeling.

Samsen Psycholoog is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP.

Indien u een klacht heeft bespreekt u deze het liefst eerst met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit dan kan de klachtenfunctionaris van de NVGzP worden ingeschakeld. Deze is te bereiken via: klachten@nvgzp.nl
De klachtenregeling is hier te vinden.