Intake

Het eerste gesprek (intakegesprek) vindt plaats aan de hand van het vooraf door u ingevulde intakeformulier en/of de aangeleverde informatie van uw verwijzer. De aard, ernst en complexiteit van uw klachten, uw hulpvraag, uw achtergrond, uw wensen en vragen worden uitgebreid besproken. Op basis daarvan wordt een voorlopige diagnose gesteld en een voorlopig behandelplan gemaakt.

In een tweede gesprek (adviesgesprek) worden de diagnose en de betekenis daarvan, de verschillende behandelmogelijkheden en het behandeladvies en -plan met u besproken. Ook kan daarin een eventueel noodzakelijk geacht psychologisch onderzoek (diagnostiek) met u worden besproken.

Soms blijkt na de intakefase dat u bij Samsen Psycholoog geen passend behandelaanbod kan worden gedaan. Wanneer dat zo is volgt een advies voor een ander vervolg, bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een collega-zorgaanbieder. Ook kan terugverwijzing naar uw huisarts of vorige zorgaanbieder plaatsvinden.