Behandeling

Samsen Psycholoog is er voor mensen die hulp in de specialistische GGZ zoeken. Dat houdt vaak in dat hun problematiek al langer bestaat en/of dieper gaat (complexer is) dan mensen die in de basis GGZ terecht kunnen.

Dit vraagt maatwerk. Daarom maakt Samsen Psycholoog altijd gebruik van bewezen effectieve behandelvormen, maar niet rigide of eenzijdig. Er wordt juist steeds getracht te doen wat bij u het beste werkt. Dit wordt een eclectische aanpak genoemd.

Bij Samsen Psycholoog wordt o.a. gebruik gemaakt van Intensieve Kortdurende Psychodynamische Therapie (ISTDP), Schematherapie (SFT), Hypnotherapie en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

In het opgestelde behandelplan (zie Intake) staan, naast de diagnose, de doelen waaraan gewerkt gaat worden, hoe er aan deze doelen gewerkt gaat worden en de verwachte duur van de behandeling. Dit behandelplan wordt door u en uw behandelaar ondertekend en geldt als leidraad voor uw traject bij Samsen Psycholoog.

Regelmatig zal met u besproken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en/of het behandelplan aanpassing nodig heeft.