SAMSEN PSYCHOLOOG

Samsen Psycholoog biedt psychische zorg aan mensen vanaf 18 jaar. Daarbij heeft Samsen Psycholoog zich gespecialiseerd in hulp aan mensen waarvan de hulpvraag niet binnen acht sessies is beantwoord.

Persoonlijkheids-, identiteits- en zelfbeeldkwesties zijn onderwerpen waarmee mensen zich bij de praktijk melden, maar u kunt ook denken aan kwesties waarbij grensoverschrijdende gedragingen een rol spelen.

De psychische zorg in Nederland kent twee sporen: de basiszorg (BGGZ) en de specialistische zorg (SGGZ). Binnen de basiszorg horen kwesties thuis die zich naar verwachting binnen acht sessies laten oplossen, binnen de specialistische zorg vallen de kwesties die (wat) meer tijd vragen.

Omdat de kwesties waar Samsen Psycholoog zich op richt veel vertrouwen vragen kunnen deze veelal niet binnen acht sessies worden opgelost. Daarom valt Samsen Psycholoog binnen de SGGZ. Zodoende is er meer tijd om vertrouwen op te bouwen om de vaak langer bestaande en dieperliggende kwesties aan te pakken.